fredag 15 januari 2010

10 September ...

... ska huset vara klart och slutbesiktning ska äga rum.Idag har det hänt en hel del, på förmiddagen i anslutning till lunchen, träffades vi på Eksjöhus kontor för att tillsammans med entreprenören gå igenom entreprenaden och skriva kontrakt. Vi hade som vanligt förberett oss med ett antal frågor som vi genast kastade oss över. Vi fick bra svar på alla frågor och en dryg timme senare så hade vi skrivit under kontraktet. Förändringar som vi gjorde från vår första offert var att lägga till elburen golvvärme i badrummet uppe, lägga till OSB-skivor i alla innerväggar, gjutning av plintar till carporten, grusad uppfart till carporten och några andra småsaker. Vi fick också 10:e September som färdigdatum av entreprenören. Ytterligare ett datum var spikat och det är att husleveransen blir torsdagen den 15:e April.

Därefter blev det en snabb lunch i kommunhusets restaurang Rosen, för att direkt efter ha byggsamråd tillsammans med kommunens handläggare, vår entreprenör och anlitad kvalitetsansvarig (KA). Ett av de underligare möten vi upplevt med väldigt formell och stel inramning. Handläggarna ställde ett antal frågor kring huset och en nyhet var att vi var tvungna att se till att det var brandsäkrat mellan förrådet/carporten och huset, då avståndet är mindre än 4m. Dessutom framkom det att vi behöver göra en energibesiktning inom två år från inflyttningsdatum, något som vi inte kände till. Vi gick igenom KAs kontrollplan som blev godkänd efter några små justeringar. Kommunen ska ha in några kompletterande dokument från vår entreprenör och KA, därefter kommer vi få ett beslut och ok för byggstart.

Nu är snart all formalia avklarad och det närmar sig start för grundarbetet. Spännande och förväntansfullt...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar